Демонстрационна система за провеждане на изпити
в Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
Тази страница има за цел да демонстрира възможностите на системата за провеждане на изпити в Изпълнителна агенция "Морска Администрация". Резултатите от проведените изпити ще бъдат премахнати при затваряне на уеб браузъра. Преди да използвате системата прочетете ръководството.